Positieve berichten

Positieve berichten als vitaminen voor de ziel


Een reactie plaatsen

Het Wereld Natuurfonds

Ter informatie: Even een organistatie belichten die dag in dag uit al jaren lang goede werken verricht, met een kleine greep uit de bereikte resultaten. Zie voor heel veel informatie over het Wereld Natuurfonds: www.wnf.nl . Marijke

Uit: wnf.nl

Wat is het Wereld Natuur Fonds?
Het Wereld Natuur Fonds is een onafhankelijke, internationale organisatie, die wereldwijd werkt aan het behoud en herstel van de natuur en de beschermingvan de dieren en planten die daarin leven, ook in Nederland. Wij bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie met de natuur leeft.

Het Wereld Natuur Fonds maakt deel uit van de internationale organisatie World Wide Fund for Nature (WWF) met kantoren in meer dan 90 landen. Zij maakt zich sinds 1962 sterk voor bedreigde dieren en hun leefomgeving.

Bescherming
In ruim 1300 projecten werkt het Wereld Natuur Fonds aan het behoud van de belangrijkste leefgebieden:

bossen
wetlands (waterrijke gebieden)
kusten
oceanen.

Daar leeft bij elkaar naar schatting 90 procent van alle soorten dieren en planten in de wereld.
Daarbij concentreert het Wereld Natuur Fonds zich op het aanpakken van de belangrijkste bedreigingen:

ontbossing
verdroging
overbevissing
klimaatverandering
illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten.

Wat we hebben bereikt

Januari 2005

Neushoorns

Het gaat goed met de 15 zwarte neushoorns die op 14-16 oktober werden verhuisd naar een nieuw reservaat in Kwazulu Natal, Zuid-Afrika. Al snel na de translocatie werden twee ‘buren’ gesignaleerd in dezelfde modderpoel. Bijzonder, want zwarte neushoorns zijn nogal op zichzelf, zeker in minder bekend gebied. December bracht nog mooier nieuws: er zijn parende neushoorns gesignaleerd. Dat klinkt als een goede stap op weg naar populatiegroei door uitbreiding van leefgebied.

Tijger

In het Satpuda Maikal projectgebied, centraal India, zijn in een speciale actie met antistroperij-units en de lokale politie een tijgerhuid en twee luipaardhuiden in beslag genomen. Het is nog niet gelukt de stropers op te pakken, maar de bewijzen om de hoofdpersoon te kunnen arresteren stapelen zich op. We worden op de hoogte gehouden van de vorderingen. In het Terai Arc projectgebied zijn bij het Corbett T ijgerreservaat twee stropers gearresteerd en een luipaardhuid en botten in beslag genomen. Dit was de tweede succesvolle actie in 8 maanden. Het anti-stroperijwerk in dit gebied wordt gesteund door WWF.

Orang-oetan

Nu Sebangau op Borneo officieel een beschermd gebied is geworden, heeft ons team ter plekke het dichtgooien van de kanalen door het kwetsbare veenbos een nog hogere prioriteit gegeven. Door kanalen te dichten looopt het veen niet meer leeg en krijgt de natuurlijke waterhuishouding een kans te herstellen. Daarmee wordt de natuur in dit leefgebied van de orang-oetan weer gezonder en beter bestand tegen branden. Op 3 november werd een enorm kanaal door het gebied gedicht met twee dammen. Door hevige regens stortten de dammen gedeeltelijk in, maar het lijkt erop dat de resterende delen van de dam wel een deel van het water in de kanalen vasthouden. Het team bestudeert momenteel of de dammen moeten worden hersteld of dat het beter is een paar meter verder nieuwe dammen aan te leggen.

Bonaire
Bonaire National Marine Park krijgt nieuwe inkomsten. Na een jaar lobby is het gelukt de structurele inkomsten uit het duiktoerisme te verdubbelen. Zeegebruikers zoals snorkelaars en surfers zullen voortaan ook gaan bijdragen aan de beheerskosten van het park.

Bossen zaailingen voor herbebossing.
Zo ’n 20.000 zaailingen worden geprepareerd om geplant te worden langs de Kinabatangan-rivier in stroken land waar eerst oliepalmplantages waren. De boompjes zijn bestemd voor plantage-eigenaren die grond teruggegeven hebben aan de natuur en die willen beplanten zodat er weer een verbinding ontstaat met andere stukken bos (corridor). De boompjes komen uit kleine lokale kwekerijen die opgezet zijn met geld van WWF.

Yangtze-rivier, China
Sinds de boeren wegens overstromingsgevaar zijn weggetrokken uit Qingshan polder, de polder weer aan de natuur is teruggeven en de lokale bevolking sinds 2003 samen met het West Dongting Natuurreservaat het gebied beheert, zijn afgelopen najaar alweer duizenden vogels teruggekeerd in het wetland. Twintig jaar lang waren de vogels weggebleven. Hun terugkeer geeft aan dat na de ontpoldering deze natte habitat zich goed herstelt. Het door de lokale families zelf bedongen en gecontroleerde verbod op illegale visvangst en stroperij werpt voor de natuur zowel als henzelf vruchten af.

Amazonia/Acre, Brazilixc3xab

Drie miljoen hectare in Amazonia beschermd. In december verklaarde de overheid van de grootste deelstaat in Brazilixc3xab een gebied bijna zo groot als Belgixc3xab tot beschermd gebied. WWF droeg bij aan deze mijlpaal door het uitvoeren van wetenschappelijke studies, het leveren van materiele steun voor de ontwikkeling van een natuurbeschermingsstrategie en het financieren van publieke consultaties die essentieel waren in het besluitvormingsproces.


Een reactie plaatsen

'Voeg Eerste Kamer bij Raad van State'

Ter informatie: Onderstaand bericht zie ik als positief omdat ik een voorstander ben van een eenvoudige regeringsconstructie waarin op een snelle en transparante wijze besluiten genomen kunnen worden.
Andersdenkenden: Geef je mening! Marijke

Uit: Nieuws.nl Oorspronkelijke bron: Trouw
Uitgegeven op 31 januari 2005 om 07:22 uur, bijgewerkt om 09:48

De Eerste Kamer moet in de huidige vorm worden afgeschaft en bij de Raad van State worden gevoegd. Een PvdA-commissie voor staatkundige vernieuwing zal dit plan binnenkort presenteren, meldt Trouw maandag. De senaat moet de besluiten van de Tweede Kamer controleren. Met die functie hangt de Eerste Kamer echter te veel tussen die van de Tweede Kamer en de Raad van State in, meent de oppositiepartij.

De Eerste Kamer moet besluiten van de Tweede Kamer goedkeuren, voordat die in de wet verankerd worden. Als de Eerste Kamer te politiek optreedt, komt die in het vaarwater van de Tweede Kamer terecht, meent de commissie.

Indien de Eerste Kamer zich alleen op de deugdelijkheid van de wetgeving concentreert, dan ‘dubbelt’ het weer met het werk van de Raad van State, het hoogste (juridische) adviesorgaan van de regering. De PvdA-commissie zal daarom adviseren de senaat helemaal bij de Raad van State te voegen.


Een reactie plaatsen

Voor elkaar

Onderstaand gedicht heb ik gemaakt voor Gauke, toen ik vorig voorjaar met hem trouwde. Verander ‘jou’ in ‘jullie’ en bedenk een samenleving waarin wij allen, ongeacht afkomst, huidskleur, opvattingen, heel graag met elkaar willen wonen. Ik draag mijn persoonlijke gedicht graag op aan iedereen die deze wens kan onderschrijven.. Marijke

Met jou wil ik wonen
in samengevoel
en bergen verzetten
in ruimdenkende kamers

bevlogen vliegend
door wind en vleugelslagen
gedragen
de wereld bezielen

het huis vullen met
klaterlach en geuren
van versgebakken brood
en spelen met
gedachten over wat nog komen gaat
en nog mag gebeuren

Met jou wil ik wonen

En dit gedicht maakte Gauke voor mij..

Vakwerk

Het verband
dat dit gebinte
verbindt

is het verbond
dat dit huis
tot thuis maakt


Een reactie plaatsen

Angelina Jolie

Uit:Nieuws.nl

Uitgegeven op 30 januari 2005 om 12:30 uur

Acteren in films weegt niet op tegen het helpen van mensen. Dat heeft Angelina Jolie zaterdag gezegd. De actrice sprak in haar rol als ambassadrice van de Verenigde Naties voor het World Forum in het Zwitserse Davos. “Als ik een paar maanden in arme landen geweest ben, vind ik het moeilijk weer aan mijn werk te gaan”, sprak Jolie. “Ik vind de tijd die ik met mijn zoontje (dat door Jolie geadopteerd is, red.) aan mijn missies voor de VN spendeer veel belangrijker en meer voldoening geven”, zei de actrice.

Jolie zei te beseffen dat ze voor het publiek in de spotlight staat door het maken van films en het verdienen van veel geld. “Op die manier kan ik met mijn bekendheid meer geld voor projecten genereren. Dus ik weet dat ik beide moet blijven doen.” De actrice riep wereldleiders op constructief aan de vluchtelingenproblematiek te werken.

Deze zomer is Jolie naast Brad Pitt te zien in de actiethriller ‘Mr. And Mrs. Smith’. Deze week maakte de actrice bekend naast Matt Damon in de door Robert De Niro geregisseerde film ‘The good shepherd’ te gaan spelen.

[Copyright 2005, Novum]


Een reactie plaatsen

Vermist meisje (12) terecht

Uit: Nieuws.nl

Uitgegeven op 30 januari 2005 om 07:01 uur, bijgewerkt om 09:35

Het 12-jarige meisje uit Afferden, dat zaterdagavond als vermist is opgegeven, is terecht. De politie vond het meisje zaterdagnacht na een tip over de plaats waar de fiets van het meisje stond. Een politiespeurhond vond het meisje kort na middernacht ergens tussen de struiken in haar woonplaats.

Naar omstandigheden maakt de zwakbegaafde Michelle het goed. Ze is herenigd met haar pleegouders. Het is nog niet duidelijk waarom ze is weggelopen. Daarover zal ze nog worden gehoord door de politie. De politie sloeg direct groot alarm, nadat het kind als vermist was aangegeven.

[Copyright 2005, Novum]


Een reactie plaatsen

Diaghilev

Uit: Dagblad van het Noorden 28 januari 2005, 22:57 uur

Elena Diaghileva: We zijn altijd trots op Sergej geweest

Joep van Ruiten

Elena Diaghileva, het oudste nog levende naaste familielid van Sergej Diaghilev.
Op papier lijkt de band wat slap, maar in werkelijkheid koestert Elena Diaghileva haar ‘groot-oom’ Sergej volop. Logisch: ze is het oudste nog levende naaste familielid van de extravagante Russische kunstvernieuwer. Elena (1937) verblijft deze week in Groningen en probeert zoveel mogelijk mee te krijgen van het Diaghilev Festival.

“Ik ben diep onder de indruk van het festival”, vertelt Elena, terwijl ze in afwachting is van de voorstelling van Ballet de Bordeaux in Martiniplaza. “Ik heb nooit de gelegenheid gehad om zoveel werk van Sergej in zo’n korte tijd te zien en mee te maken.” Ze diept het ene superlatief na het andere op. “En wat ik zie is wonderbaarlijk, eenvoudig wonderbaarlijk.”

Elena, in het dagelijks leven docent Engels aan het conservatorium in Sint Petersburg, werd via een omweg opgespoord door de organisatie van het festival in Groningen. “Het liep via mensen in Perm, waar Sergej is opgegroeid. Daar wisten ze dat er in Sint Petersburg nog familie woonde. De jongste broer van mijn vader overleed eind vorig jaar, nu ben ik het oudste nog levende familielid.”

Naam uit het verleden

Sergej Diaghilev (1872 – 1929) is in Rusland vooral een naam uit het verleden, weet Elena. “In vergelijking met het buitenland is de belangstelling voor zijn werk er veel minder. Je hebt wat clubs, die naar hem zijn vernoemd, en een paar antiekwinkels; verder zou ik niet weten? Zo af en toe duikt zijn naam op. Toen ik jong was heb ik twee keer gevochten omdat iemand kwaad over hem sprak.”

Elena is trots op haar ‘groot-oom’. “Binnen de familie zijn we altijd trots op hem geweest.” Ze vertelt over de ontmoeting tussen haar ouders. “Mijn moeder werkte op het conservatorium en zag op een lijst de achternaam van mijn vader verkeerd gespeld staan. Ze was daar zo verontwaardigd over, zo’n beroemde naam… Mijn vader viel direct voor haar.”

De familie Diaghilev is altijd kunstzinnig geweest, mogelijk zit het in de genen. Herkent Elena iets in zichzelf van Sergej? “Mijn vader was dirigent, mijn broer componist. Ze waren zelfverzekerd, net als Sergej. Mijn twee kleinzoons spelen allebei een instrument. Maar of xc3xadk iets van zijn kwaliteiten heb? Zoiets zeg je niet van jezelf. Als docent Engels ben ik door mijn familie altijd als een soort buitenbeentje beschouwd.”


Een reactie plaatsen

Kabinet gaat topinkomens aanpakken

Uit: RTL Nieuws

Laatst gewijzigd: 28-01-2005 17:10

Het kabinet wil de salarissen van topambtenaren beteugelen, nu uit onderzoek is gebleken dat die veel sneller zijn gestegen dan de gemiddelde salarissen.

Verschillen
De salarissen van topambtenaren stegen in 2004 gemiddeld met 6,5% terwijl die van de ‘normale’ werknemers met slechts 0,2% stegen. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken schrijft maandag aan de Kamer wat het kabinet hieraan wil doen.

SP
Vooral de SP heeft aangedrongen op maatregelen. Deze partij heeft zelf onderzoek gedaan naar het stijgen van inkomens.


Een reactie plaatsen

Triomftocht van Dichter des Vaderlands

Uit: Dagblad van het Noorden

Als de trein in Assen optrekt, beklimt Driek van Wissen weer eens het spreekgestoelte. Hij heeft donderdag al een stuk of 25 gedichten voorgedragen, maar nu de nieuwe Dichter des Vaderlands Groningen nadert, wordt het tijd voor een lofzang op de stad. Staande op een goudkleurige kist steekt hij met zwier van wal over het museum en de Olle Grieze.


Een reactie plaatsen

Poetin verbreekt zwijgen over antisemitisme

Uit: dagblad van het Noorden.
Laatst bijgewerkt op 28 januari, 22:18 uur.

MOSKOU – Een bezoek aan Auschwitz heeft Vladimir Poetin ertoe gebracht toe te geven dat in Rusland antisemitisme woedt en dat dat moet worden uitgeroeid. Dat meldden Russische media vrijdag. De Russische president had er nog niet eerder over gesproken in de vijf jaar dat hij aan de macht is.