Positieve berichten

Positieve berichten als vitaminen voor de ziel


Een reactie plaatsen

Amsterdam schept banen voor allochtone vrouwen

Uitgegeven: 30 maart 2005 15:23

AMSTERDAM – Werkgevers in Amsterdam hebben meer dan vijfhonderd banen gecrexc3xaberd voor allochtone vrouwen. Dit liet wethouder F. Huffnagel van Economische Zaken woensdag weten tijdens een bezoek van de commissie PaVEM (Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheden) aan de stad.

Tot de deelnemende werkgevers behoren de gemeente zelf, de Koninklijke Landmacht, Lloyd Hotel, McDonald’s, Randstad Uitzendbureau en TPG Post.

xc2xa9 Nieuws.pagina.nl


Een reactie plaatsen

Hunebedcentrum krijgt nieuw hunebed

Hedendaagse hunebedbouwers hebben twee maanden gewerkt aan de replica van hunebed D26. Het hunebed is een belangrijk onderdeel van de toekomstige expositie in het Hunebedcentrum te Borger.

Hunebed D26 is het laatst opgegraven hunebed van Nederland. De reconstructie is gebaseerd op de situatie omstreeks 3400 voor Christus. Het hunebed heeft een dekheuvel van graszoden en binnen in het graf liggen knekels en diverse bijgaven. Zelfs de geur van ontbinding, die in een jarenlang afgesloten grafkamer hangt, is nagemaakt.

Het nieuwe Hunebedcentrum in Borger, dat ligt naast het grootste hunebed van Nederland, is ontworpen door Aldo en Hannie van Eyck en opent eind april 2005 de deuren voor het publiek.

xc2xa9 Stichting voor Nederlandse Archeologie http://www.sna.nl/nieuws/


Een reactie plaatsen

'School Prinses Mathilde' ingehuldigd in Niger

In Azamalane, een dorp nabij de stad Agadez in Niger, is maandag de ‘School Prinses Mathilde’ ingehuldigd. De school is xc3xa9xc3xa9n van 409 soortgelijke instellingen die geholpen wordt door de Belgische sectie van Unicef, het VN-kinderfonds. De inhuldiging werd bijgewoond door minister van Defensie Andrxc3xa9 Flahaut.

De school omvat drie gebouwen en richt zich tot een gemeenschap van 1.658 bewoners, aan de rand van de woestijn. De school werd maandag plechtig genoemd naar de echtgenote van prins Filip, iets meer dan xc3xa9xc3xa9n jaar na haar bezoek aan het Afrikaanse land, van 15 tot 19 februari 2004.

De school maakt deel uit van de scholen die Unicef-Belgixc3xab financieel ondersteunt – onder meer voor de bouw van klassen met een metaalstructuur – door het schenken van fondsen, banken en tafels.

Vertrekkend van het principe dat onderwijs een recht is volgens de universele verklaring van de rechten van de mens en de VN-conventie over de rechten van het kind, heeft Unicef-Belgixc3xab een actie opgezet. Die leverde bijna 700.000 euro op en 58.478 gepersonaliseerde schriften, bestemd voor kinderen in Roemenixc3xab, Niger en de Democratische Republiek Congo.

Een deel van de schriften werd overgevlogen met de militaire Airbus die defensieminister Flahaut, op weg naar de Democratische Republiek Congo, tijdens een tussenstop in Niger bracht. (belga)

xc2xa9 Het Laatste Nieuws


Een reactie plaatsen

Paasvuur: van bijgeloof tot dorpsfeest

Novum) – De paasvuren die in Duitsland en Nederland dit weekeinde ontstoken worden, zijn in de afgelopen eeuwen uitgegroeid tot een sociaal fenomeen. In de Middeleeuwen begon de traditie uit bijgeloof: het vuur moest boze geesten verjagen. Tegenwoordig moeten de paasvuren bijdragen aan het onderling contact van dorpsbewoners. Dat zegt Joop Smit, organisator van een paasvuur in Groningen.

Jaarlijks worden aan het begin van een nieuw jaargetijde meerdere vuren ontstoken. Zo zijn er het midzomervuur, meivuren op de Waddeneilanden en de Martinusvuren op Sint Maarten.

Volgens Smit, bestuurslid van een dorpsvereniging in het Groningse Westeremden, moesten de paasvuren in voorbije jaren vooral zorgen voor een goede oogst. “Met het verjagen van de geesten zou de grond vruchtbaarder worden.” Ook de rook en as zouden bijdragen aan toename van de vruchtbaarheid.

Tegenwoordig is het ontsteken van een paasvuur vooral een kwestie van prestige geworden. Zo strijden Twentse buurtschappen om de titels ‘grootste paasvuur’ en ‘mooiste paasvuur’. Het wereldrecord voor het grootste paasvuur is in handen van het buurtschap Espelo in Twente. Na een half jaar bouwen kwamen zij in 1987 tot een zogeheten paasbult – een berg brandbaar materiaal – van ruim 27 meter hoog. De gemiddelde paasvuren hebben een hoogte van tien tot twaalf meter.

Behalve prestigestrijd is het paasvuur ook verworden tot sociaal evenement, waarbij diverse activiteiten worden georganiseerd. “Het is een soort dorpsfeest met hapjes en drankjes”, zegt Smit. De vuren zouden het onderlinge contact tussen de dorpsbewoners versterken. “Er komen veel mensen uit het westen in de dorpen wonen en dit is een goede manier om elkaar te leren kennen.”

xc2xa9 Nieuws.nl


Een reactie plaatsen

Ruim achtduizend Vietnamese gevangenen vrijgelaten

Ter gelegenheid van het Vietnamese nieuwjaar hebben de autoriteiten van Vietnam meer dan achtduizend gevangenen vrijgelaten. Onder hen ook vier gewetensgevangenen voor wie Amnesty International jarenlang actie heeft gevoerd. De oud-leraar Nguyen Dinh Huey (73), voormalig ziekenhuisdirecteur Nguyen Dan Que (62), de 58-jarige priester Nguyen Van Ly en de 51- jarige Boeddhistische monnik Thich Thien Minh.

De oud-leraar Nguyen Dinh Huey (73) is oprichter van een beweging voor democratie. Hij werd in november 1993 gearresteerd vanwege het voorbereiden van een internationale conferentie over democratie en mensenrechten. Hij werd om ‘nationale veiligheidsredenen’ veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf. Voor die tijd had hij al zeventien jaar ter ‘heropvoeding’ doorgebracht in de gevangenis, zonder ooit officieel te zijn aangeklaagd.

Lees verder op:Amnesty


Een reactie plaatsen

D66 wil toch hervorming kiesstelsel

Onderstaand bericht is naar mijn mening een goed voorbeeld van hoe een politieke partij – hoe klein en tot op zekere hoogte betekenisloos voor de ‘grote’ partijen, zich toch ondanks een grote nederlaag staande weet te houden. Dit staat los van hoe je verder over deze partij denkt en of je er op stemt of niet. Ze laten zich niet zomaar ‘uit het veld slaan(ruimen)’. En dat is goed.
xc2xa9 Marijke

DEN HAAG – D66-leider Dittrich heeft donderdag in de onderhandelingen met zijn coalitiepartners CDA en VVD toch weer de hervorming van het kiesstelsel op tafel gelegd. Woensdag liet Dittrich nog blijken weinig meer te zien in verdere onderhandelingen over het kiesstelsel. Daarvoor bestaat binnen noch buiten de Tweede Kamer een draagvlak, constateerde hij toen.

Het gebrek aan uitzicht op een akkoord over het kiesstelsel vormde voor Dittrichs partijgenoot De Graaf woensdag de directe aanleiding om af te treden als minister voor Bestuurlijke Vernieuwing.

Hervorming

De hervorming van het kiesstelsel was voor D66 een van de belangrijkste afspraken in het regeerakkoord, naast de invoering van de gekozen burgemeester. Ook de plannen daartoe zijn van de baan doordat de Eerste Kamer ze dinsdag blokkeerde.

D66 wil van zijn coalitiepartners compensatie voor het sneuvelen van zijn ‘kroonjuwelen’. De onderhandelingen hierover zijn donderdag geopend. Dittrich confronteerde zijn collega’s Verhagen (CDA) en Van Aartsen (VVD) met een wensenpakket over bestuurlijke vernieuwing.

Gekozen burgemeester

Behalve over het kiesstelsel wil D66 ook weer praten over de gekozen burgemeester. Er zijn varianten denkbaar om die toch te introduceren zonder dat een grondwetswijziging nodig is.

Eerder wekte D66 de indruk bij de coalitiebesprekingen vooral compensatie te willen vragen op beleidsterreinen als onderwijs of duurzame energie. Dat Dittrich toch de bestuurlijke vernieuwing bovenaan op de agenda heeft gezet lijkt het gevolg van druk uit de D66-achterban. Partijprominenten als Van Mierlo en Wolffensperger vinden dat D66 al zijn kaarten moet zetten op bestuurlijke vernieuwing. Ook partijvoorzitter Pechtold maakte zich hiervoor donderdag in het tv-programma Nova sterk.

Twijfelachtig

Het is overigens zeer twijfelachtig of de drie partijen het nu alsnog eens zullen worden over een aanpassing van het kiesstesel. De besprekingen over de plannen van De Graaf hiertoe liepen het afgelopen jaar steeds vast. De Graaf wilde de kiezer twee stemmen geven: een voor een landelijke en een voor een regionale kandidaat. De VVD had echter onoverkomelijke bezwaren tegen het voorstel van De Graaf.

Dittrich, Verhagen en Van Aartsen spraken donderdagavond eerst met elkaar en later met premier Balkenende, vice-premier Zalm en D66-minister Brinkhorst. Ze gaven te kennen samen verder te willen en niet uit te zijn op een crisis.

Balkenende

Na afloop van het beraad zei premier Balkenende dat er een “heel goed gesprek” was geweest. Volgens hem zijn daarbij geen eisen op tafel gelegd maar is er “gekeken hoe we de zaak kunnen oplossen”. Wel schatte hij in dat er nog enkele dagen nodig zullen zijn voor er een akkoord ligt. Volgens Dittrich zal het zeker een week duren om tot een akkoord te komen.

xc2xa9 Nieuws.nl