Positieve berichten

Positieve berichten als vitaminen voor de ziel


Een reactie plaatsen

WRR: dubbel paspoort geen probleem

Een dubbele nationaliteit belemmert de integratie niet, staat in een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
Volgens het adviesorgaan wordt vaak ten onrechte gedacht dat er xc3xa9xc3xa9n Nederlandse identiteit is. Ook inburgeringscursussen gaan daarvan uit, terwijl Nederland van oudsher heel divers is. Van nieuwkomers kan daarom niet worden verlangd dat ze een bepaalde identiteit aannemen;dat werkt volgens de WRR zelfs averechts.
Volgens de WRR moeten mensen uit andere culturen zich in Nederland thuis kunnen voelen;de media en de politiek zouden de diversiteit meer moeten laten zien.

Bron: NOS-Teletekst


Een reactie plaatsen

Wederopstanding provincie / Groningen eindelijk uit het dal door drukke Eemshaven

xe2x80x99Over een kleine tien jaar kunnen we concurreren met Eindhovenxe2x80x99

De Groninger Eemshaven, tot voor kort zo stil dat je er een kanon kon afschieten, wil gaan uitbreiden. Na decennia vol kommer en kwel zit de economie van de noordelijke provincie in de lift.

Tientallen jaren lang was de Eemshaven een vloek in plaats van een zegen voor het imago van de provincie. Hadden de media een plaatje nodig om te illustreren hoe slecht het ging met de Groninger economie, dan werd er steevast ingezoomd op het desolate havengebied. xe2x80x9eMaar nu moet er worden gezocht naar een leeg plekjexe2x80x9d, zegt Jan Oosterhaven, hoogleraar ruimtelijke economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het gaat namelijk eindelijk crescendo met de Eemshaven, die in 1973 door koningin Juliana werd geopend.

Niet alleen de haven boert goed; de hele provincie zit in de lift. Onlangs meldde de Europese Unie dat Groningen op de zevende plaats staat van de snelste groeiers onder de 268 regioxe2x80x99s in de EU. In de periode 1999-2004 steeg het bruto nationaal product per inwoner er met 17 procent. Dat gegeven behoeft enige nuancering blijkt inmiddels. In de berekeningen zijn de aardgasbaten opgenomen, die de staatskas voeden.

Desondanks onderstreept ander cijfermateriaal dat het noordelijke zorgenkind, dat in de jaren zeventig en tachtig zijn traditionele industrie grotendeels kopje-onder zag gaan, daadwerkelijk reden heeft om de vlag uit te hangen. Zo is Groningen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na twintig jaar niet langer koploper op het gebied van werkloosheid. Het aantal werklozen daalde in 2006 van 10 naar 6 procent van de beroepsbevolking, waarmee de provincie opklom van de laatste (twaalfde) naar de achtste plaats. Ook is er de Noordelijke Arbeidsmarktverkenning van de Groningse universiteit, waaruit blijkt dat de werkgelegenheid in de periode 2001-2005 jaarlijks met gemiddeld 0,3 procent groeide, terwijl dat op nationaal niveau xe2x80x99slechtsxe2x80x99 0,1 procent was.

xe2x80x9eWe weten niet wat ons overkomt; heel bijzonder om mee te makenxe2x80x9d, typeert Hans Gerritsen, gedeputeerde economische zaken, de euforie over de sprong voorwaarts. xe2x80x9eAls we deze koers vasthouden, zijn we over een kleine tien jaar een sterke regio, die kan concurreren met bijvoorbeeld Eindhoven.xe2x80x9d Volgens hem is veel te danken aan het regionale investeringsprogramma xe2x80x99Kompas voor het noordenxe2x80x99, dat de afgelopen zes jaar 900 miljoen euro in de economiexc3xabn van de drie noordelijke provincies pompte. Daarmee is de koek nog niet op. Volgende maand klinkt de bel voor een nieuwe subsidieronde: xe2x80x99Pieken in de deltaxe2x80x99, dat Groningen nog eens 350 miljoen euro oplevert om de kenniseconomie een extra zet te geven.

Lees verder


Een reactie plaatsen

'Christenen moeten pact sluiten met islam'

Christenen en moslims moeten een ‘pact’ sluiten, betoogde hoogleraar en ChristenUnie-senator Egbert Schuurman gisteren bij zijn afscheid. Goed idee, reageert imam Abdulwahid van Bommel. ,,Maar eenvoudig zal dat niet zijn.”

WAGENINGEN – De westerse cultuur wordt te sterk bepaald door technologie en een ethiek van materialisme en secularisme. Dat betoogde Egbert Schuurman gisteren in zijn afscheidscollege als hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte in Wageningen. In de afwijzing van deze ‘technologische cultuur’ moeten christenen de handen ineen slaan met gematigde moslims, betoogde Schuurman. Beide verzetten zich immers tegen de ,,religie van de materie” en steven een duurzame samenleving na.

Samenwerking tussen gematigde moslims en christenen is niet alleen nodig vanwege de slechte invloed die het materialisme heeft op het westerse cultuur zelf, maar het kan ook een antwoord zijn op de radicale islam. Volgens de ChristenUnie-senator voeren islamitische fundamentalisten namelijk hun strijd tegen het Westen vanwege het technologische, niet-religieuze karakter van de westerse samenleving. Moslims en christenen moeten daarom ,,een moreel pact” aangaan en proberen een cultuuromslag te bewerken, waarin niet-materixc3xable waarden een belangrijker rol spelen. ,,Anders zal het islamitisch geweld toenemen.”

Lees verder


Een reactie plaatsen

Een wereld gaat open

Steeds meer 50-plussers vinden hun weg naar de computer en het internet. Dat blijkt uit een onderzoek naar het ICT-gebruik van senioren, uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Veel 50-plussers die nog niet zo lang online zijn, zeggen dat er een wereld voor hen opengaat. Toch zijn er ook veel senioren die er bewust voor kiezen om geen gebruik van de computer en internet te maken. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in opdracht van SeniorWeb, een ICT-organisatie voor ouderen.

Het computerbezit neemt af met de jaren. Van de 65 tot 74 jarigen bezat 54 procent in 2005 een computer en 42 procent een internetverbinding. Bij de 75-plussers lag dit aantal aanzienlijk lager: 24 procent bezat een pc en 18 procent internet. Mannen en hoger opgeleiden beschikken vaker over een computer en internet dan vrouwen en lager opgeleiden, maar dit verschil is de afgelopen jaren kleiner geworden.

Populaire computeractiviteiten onder senioren zijn e-mailen, informatie zoeken en tekstverwerken. Mensen die al langere tijd een computer hebben kunnen er het beste mee overweg. Leeftijd, geslacht en opleidingsniveau zijn hierbij minder belangrijk.

Lees verder