Positieve berichten

Positieve berichten als vitaminen voor de ziel


Een reactie plaatsen

Prins dwingt na 10 jaar water respect af

DEN HAAG – xe2x80x98Ach gut, watermanagement. Weet-ie daar iets van dan?xe2x80x99 Zo ongeveer was de reactie in 1997 toen Willem-Alexander op de tv zijn nieuwe aandachtsgebied aankondigde.
afbeelding vergroten Prins Willem-Alexander is opinieleider geworden als het gaat om watermanagement.

De eerste troonopvolger, net dertig, had nog niet het aanzien dat hij nu heeft. Bovendien was water en alles wat ermee samenhangt minder een thema dan anno 2008. Een praatje over het water of over het weer – dat was small talk, zei de prins laatst in Elsevier.

Dat ligt nu wel even anders. De klimaatverandering, smeltende ijskappen, een stijgende zeespiegel, heftiger regens en tegelijk ernstiger droogtes verontrusten iedereen. Te veel water is een probleem, te weinig of vies water ook. Het aandachtsgebied van de prins is een serieus thema geworden en Willem-Alexander groeide mee.

Hij beperkt zich allang niet meer tot het drooghouden van de Nederlandse polder, maar spreekt vrijmoedig over de opwarming van de aarde, over de relatie tussen water en de intieme hygixc3xabne van meisjes in derdewereldlanden, over watergerelateerde ziekten die een veel grotere tol eisen dan aids en over de onverschilligheid waarmee de westerse wereld naar die sterfgevallen kijkt. Als er net zoveel mensen in Boeings-747 neer zouden storten, zouden we wel anders piepen, mag de prins graag zeggen. Na ruim tien jaar ervaring tellen zijn woorden. Naar zijn toespraak maandag, op Wereldwaterdag, wordt uitgekeken.

Is de prins een echte deskundige geworden? ,,Neexe2x80x99xe2x80x99, zegt directeur Sjef Ernes van de stichting Aqua for All, ,,zo zou ik hem niet willen noemen. Hij kent zijn dossiers natuurlijk, maar er zijn mensen die meer verstand hebben van water dan de prins. Er zijn er alleen niet veel die voor zoxe2x80x99n ingewikkeld vraagstuk aandacht kunnen vragen en die aandacht ook krijgen.xe2x80x99xe2x80x99

De prins heeft het thema op de kaart gezet, daarover zijn ook oud-minister Jan Pronk van Ontwikkelingssamenwerking en Mirjam de Rijk van de stichting Natuur en Milieu het eens. Pronk ziet ook graag benadrukt dat Willem-Alexander zijn aandachtsgebied koos lang voor Al Gore ermee over de wereld trok. ,,Hij heeft die keuze op het juiste moment gemaakt, dus niet pas toen het in de mode was gekomen.xe2x80x99xe2x80x99 Ernes: ,,Natuurlijk maakt het verschil dat hij prins is, maar dat neemt niet weg dat zijn rol onmiskenbaar en belangrijk is.xe2x80x99xe2x80x99

Aqua for all, een initiatief vanuit de publieke watersector, zet zich in voor genoeg drinkwater, sanitaire voorzieningen en alles wat daarbij hoort en waterbeheer in ontwikkelingslanden: precies het terrein dat de prins bestrijkt als voorzitter van de adviesgroep water en sanitatie van de VN. Dankzij Willem-Alexander is zelfs het eigenlijk niet bestaande woord sanitatie al een beetje ingeburgerd.

Sjef Ernes: ,,In die internationale waterwereld kent iedereen Willem- Alexander. Ze kennen en waarderen hem. Hij heeft een enorm goed imago, al dankt hij dat ook aan de verdiensten van zijn vader.xe2x80x99xe2x80x99

Ernes duimt dat Willem-Alexander, als hij eenmaal op de troon zit, actief blijft op het terrein van water. ,,Ik hoop op een stukje modern koningschap.xe2x80x99xe2x80x99 Mirjam de Rijk van de stichting Natuur en Milieu hoopt daar ook op. ,,Hoe zou een staatshoofd zich nxc3xadet met zoiets groots als de gevolgen van klimaatverandering bezig kunnen houden?xe2x80x99xe2x80x99

Jan Pronk denkt dat het niet zal lukken. ,,Nee. Dat is te specialistisch. Hij zal zich dan met veel meer zaken moeten bezighouden en er verstandig aan doen dit werk over te dragen aan iemand anders.xe2x80x99xe2x80x99

Wel looft ook Pronk de prins voor zijn inzet. ,,Hij is opinieleider geworden op een voorheen verwaarloosd terrein dat essentieel is gebleken.xe2x80x99xe2x80x99 Aardt Willem-Alexander naar zijn vader? Pronk : ,,Ik kan dat niet goed beoordelen. Ik ken hem minder goed dan destijds prins Claus. Ik heb de indruk dat prins Claus meer een denker was, en prins Willem- Alexander vooral een doener is.xe2x80x99xe2x80x99

De Rijk ziet toch ook de denker. ,,De prins beseft dat xe2x80x99t bij water ook gaat om kwesties van verdeling en rechtvaardigheid; dat vind ik goed. Hij ziet de verdroging en vraagt zich af: moet je nu uitgerekend op die plekken water gebruiken om gewassen te telen die biobrandstof voor onze auto opleveren?xe2x80x99xe2x80x99

xc2xa9AD.nl


Een reactie plaatsen

Een vrouw uit duizenden

Ruth Deze Ruth Ojimabo Ochieng, Director of Isis-WICCE

Isis-Wicce is een initiatief van en voor vrouwen in het geweldadige Grote Merengebied (Oeganda, Congo, Kenia, Rwanda en Burundi). Deze internationale organisatie schrijft ervaringen van vrouwen in oorlogssituaties op. Isis-Wicce geeft Afrikaanse vrouwen een stem in de wereld en traint groepen vrouwen om hen bewust te maken van hun mogelijkheden en hun rechten.  Ook zet zij zich in voor een grote rol van vrouwen in vredesprocessen.   

Kijk ook naar een gesprek dat Jacobine Geel (Schepper &Co) had met Ruth Ojimabo Ochieng over hoe vrouwen hun innerlijke kracht kunnen gebruiken om hun slachtofferschap te kunnen omzetten in daadkracht.

http://player.omroep.nl/?aflID=6663639&kanaal=tvopjepc.nl


Een reactie plaatsen

Bijzondere hei en bos in Willink Weust

De Willink Weust in Winterswijk heeft een ongekend rijke flora dankzij de kalk, die hier aan het aardoppervlak komt.

Het is genoemd naar het oude scholtengoed Willink, evenals de Willinkbeek, een van de landschappelijk mooiste beekjes van Nederland die door de buurtschappen Ratum en Henxel naar de Groenlose Slinge slingert. Met een oppervlakte van ‘slechts’ 67 hectare behoren de Willink Weust en het Heksenbos tot de kleinere reservaten, die op de nominatie staan deel uit te maken van Natura 2000.

Lees verder


Een reactie plaatsen

Mens en dier gebaat bij natuurstrook

MAAS EN WAAL – Het kost wat, maar dan heb je ook wat. De voor vele miljoenen aan te leggen ecologische verbindingszones in Gelderland komen niet alleen de natuur ten goede. Ook de mens spint garen bij deze gebieden waar veelsoortige flora en fauna kansen krijgen om te gedijen.

De verbindingszone tussen de dorpen Heumen en Horssen is een van de eerste proefprojecten in Gelderland. In de toekomst zullen amfibiexc3xabn, vogels en zoogdieren van het Duitse Reichswald tot aan Fort Sint-Andries kunnen trekken en andersom. In dit grote territorium moeten diervriendelijke voorzieningen zorgen voor een natuurgebied van grote ecologische en landschappelijke waarde.

Lees het hele artikel