Positieve berichten

Positieve berichten als vitaminen voor de ziel


Een reactie plaatsen

Amsterdam over op led-lantaarns

AMSTERDAM – Amsterdam vervangt de komende jaren op grote schaal energieslurpende straatlantaarns door zuinige led-lampen van Philips.

De gemeente heeft een samenwerkingscontract getekend met het elektronicabedrijf. Volgens wethouder Tjeerd Herrema van Verkeer gaat het om een ‘wereldprimeur’ waarbij Amsterdam ‘als eerste stad ter wereld led-verlichting gebruikt’.

De gemeenteraad van Amsterdam besloot vorig jaar dat de stad vxc3xb3xc3xb3r 2015 CO2-neutraal moet zijn. Dit houdt in dat de uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide sterk moet verminderen. Dit voorkomt dat er vanwege de vervuilde lucht geen nieuwe woningen en wegen meer mogen worden gebouwd.

Led-lampen zijn minder schoon dan spaarlampen, maar zij verbruiken wel tot tien keer minder energie dan de huidige straatverlichting.

Leds (light emitting diodes) worden al jaren in woningen en auto’s toegepast als spot-verlichting. Tegenwoordig zijn er ‘high-power’-leds die straten, voetgangersgebieden en parken voldoende kunnen aanlichten.

Amsterdam heeft in zijn energiebeheerplan vastgelegd dat vanaf 2007 alle straatverlichting die stuk gaat, vervangen wordt door energiezuinige alternatieven. In eerste instantie wordt het led-licht gericht ingeschakeld, bijvoorbeeld om onveilige voetgangersgebieden vele uren langer te verlichten.

Een voordeel van led-lampen is dat zij gericht stralen en lichthinder voor omwonenden verminderen.

Een echte wereldprimeur heeft Amsterdam overigens niet. In Ede staan al sinds 2005 Equinox-lichtmasten met led-lampen van Philips op proef.

Led-lichtmasten hebben een brandduur van vijftigduizend uur, wat neerkomt op 12,5 jaar onderhoudsvrije verlichting. Dit is bijna drie keer zolang als de huidige straatverlichting meegaat. Amsterdam financiert het project uit de lopende begroting.

xc2xa9 Het Parool,


Een reactie plaatsen

Paus spreekt met slachtoffers seksueel misbruik

(Novum/AP) – Paus Benedictus XVI heeft donderdag in de Verenigde Staten met enkele slachtoffers van seksueel misbruik door priesters gesproken. Hij sprak hen bemoedigend toe en zei voor hen, hun families en alle andere slachtoffers van seksueel misbruik door katholieke geestelijken te zullen bidden, zei pauselijk woordvoerder Federico Lombardi.

Benedictus heeft het schandaal rond het seksueel misbruik tijdens zijn bezoek aan de VS herhaaldelijk aan de orde gesteld. Hij noemde het misbruik door priesters een reden voor diepe schaamte en beloofde ervoor te zullen zorgen dat pedofielen geen priester kunnen worden. De Amerikaanse bisschoppen hield hij voor dat het probleem in sommige gevallen zeer slecht is aangepakt.

In de VS zijn duizenden priesters ervan beschuldigd minderjarigen seksueel te hebben misbruikt. Sommige gevallen zijn bijna zestig jaar oud. De kerk heeft inmiddels meer dan 2 miljard dollar (1,26 miljard euro) uitgekeerd aan slachtoffers, het grootste deel van dat bedrag in de afgelopen zes jaar.


Een reactie plaatsen

Twee zeearendjongen in Flevoland

In de Oostvaardersplassen zijn weer twee zeearenden geboren. Voor het derde jaar op rij heeft het zeearendenpaar in het natuurgebied eieren uitgebroed, maar het is voor het eerst dat het paar meer dan xc3xa9xc3xa9n jong voortbrengt.

Staatsbosbeheer ontdekte het nest met de jongen op luchtfoto’s die voor een vogeltelling waren gemaakt. De ouders hebben een ander nest gekozen;op het oude staat een webcam, waardoor het via de computer te bekijken was.

Volgens Staatsbosbeheer is het vrouwtje jong en kan ze nog jaren eieren leggen. De zeearend, of "vliegende deur", heeft een vleugelspanwijdte van 2,60 meter.

Bron: NOS.nl


Een reactie plaatsen

'Amsterdam altijd al Wereldboekenstad'

AMSTERDAM – Amsterdam kent meer boekhandels dan slagers en telt veel plekken waarover is geschreven. ”Eigenlijk is Amsterdam altijd al Wereldboekenstad, maar dan nu met de officixc3xable titel.”

Dat zei Lidy klein Gunnewiek, directeur van Amsterdam Wereldboekenstad, woensdag bij de bekendmaking van het programma.

Prinses Laurentien opent op 23 april in de Westerkerk in Amsterdam het evenement. Unesco heeft de titel aan de hoofdstad toegekend voor een jaar. Op dit moment is de Colombiaanse hoofdstad Bogota nog Wereldboekenstad.

Volgens de directeur biedt dit een unieke kans om de reputatie van Amsterdam als boekenstad en vrijplaats van het woord opnieuw stevig op de internationale kaart te zetten. Het thema is dan ook ‘een open boek, een open geest’. Dat onderwerp is volgens Klein Gunnewiek relevanter dan ooit gezien de maatschappelijke ontwikkelingen. De reeks aan activiteiten die gedurende het jaar in de stad plaatsvinden, richt zich dan ook niet alleen op boeken, maar ook op het lezen en schrijven.

”Amsterdam is van oudsher een stad van de vrijheid van het woord. Schrijvers kwamen hier hun werk publiceren omdat dat in hun eigen land niet kon. De stad kent bovendien een traditie van vrijdenkers vanuit de geschiedenis”, aldus de directeur. Tijdens het evenement staan drie belangrijke iconen centraal; Spinoza, Anne Frank en Annie M.G. Schmidt. Zij dragen volgens Klein Gunnewiek op hun eigen manier het belang van vrijheid van uiting uit.

Amsterdam Wereldboekenstad begint met een internationaal symposium over auteursrecht in het digitale tijdperk. Verder kunnen liefhebbers op 18 mei terecht op de grootste boekenmarkt ter wereld, vindt in september voor de jonge lezers Kinderboekenstad plaats, verschijnen er diverse boeken en zijn er het hele jaar door tentoonstellingen, lezingen en presentaties. Het hele programma staat op de website http://www.amsterdamwereldboekenstad.nl.

Bijzondere aandacht tijdens het evenement is er voor ‘laaggeletterdheid’. Volgens de directeur kampt een op de tien Nederlanders met dit probleem. Via het formele onderwijs lukt het niet dit op te lossen. Het komende jaar wil de organisatie daarom samen met Unesco initiatieven ontwikkelen meer mensen in ons land, maar ook wereldwijd, aan het lezen en schrijven te krijgen. (ANP)

www.amsterdamwereldboekenstad.nl

xc2xa9 Het Parool


Een reactie plaatsen

Akkoord over lerarensalarissen

Salaris_leraren Actieplan Leerkracht moet beroep leraar aantrekkelijk maken.

De onderwijsvakbonden, schoolbesturen en minister van Onderwijs Ronald Plasterk (PvdA) zijn dinsdagnacht overeengekomen hoe de positie van onderwijspersoneel te verbeteren. Onder meer de lerarensalarissen gaan omhoog en de regeling waarbij oudere docenten minder kunnen werken, blijft bestaan (Bapo-regeling). Dat hebben partijen woensdagochtend bekendgemaakt. De verbeteringen, samengevat onder de noemer Actieplan Leerkracht, moeten ertoe leiden dat meer mensen voor een baan in het onderwijs kiezen.

Al het onderwijspersoneel krijgt dit jaar op de dag van de leraar, 5 oktober, een bedrag van tweehonderd euro. Personeel dat niet fulltime werkt, ontvangt dit bedrag naar rato. Voor het scholingsfonds is voor volgende jaar 25 miljoen euro beschikbaar, oplopend tot 85 miljoen euro in 2012 en leraren kunnen sneller doorgroeien naar het maximumsalaris. Ook is vastgelegd hoeveel leraren in een hogere schaal terecht kunnen en op welke gronden. Alle afspraken komen bovenop de al gemaakte cao-afspraken. De Algemene Onderwijsbond (AOb) toont zich tevreden maar vindt de invoering van de verbeteringen te traag. "Lerarenakkoord stapje in goede richting maar geen definitieve oplossing van het tekort", luidt de conclusie.

De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) is ook niet helemaal overtuigd. Als positieve punten worden de salarisverbetering voor schoolleiders, het afschaffen van de laagste salarisschaal voor adjunct-directeuren en het behoud van de Bapo-regeling genoemd. De AVS geeft echter ook aan actie te gaan voeren voor extra ondersteuning door een administratieve kracht of een concixc3xabrge op elke school in het basisonderwijs.

Dinsdagmiddag om 14.00 uur is wordt een persconferentie over het akkoord gehouden.

Bron: DAG
Lees ook het artikel over dit onderwerp in de Volkskrant