Positieve berichten

Positieve berichten als vitaminen voor de ziel


Een reactie plaatsen

Bijna alle ICT-spullen gerecycled

Vrijwel alle overbodige ICT-apparatuur wordt in Nederland gerecycled. Het afgelopen jaar brachten we met elkaar bijna 21 miljoen kilo aan oude pcxe2x80x99s, monitoren en mobieltjes naar de milieustraat of naar een ander inzamelpunt. Vergeleken met 2006, toen iets meer dan 18 miljoen kilo aan apparatuur werd ingezameld en verwerkt, is dat een stijging van 13 procent.

Lees het artikel


Een reactie plaatsen

'Aantrekkelijker ouderschapsverlof vaders'

Andrxc3xa9 Rouvoet voor Jeugd en Gezin wil het ouderschapsverlof aantrekkelijker maken voor mannen die net vader zijn geworden.

Een woordvoerder van de bewindspersoon heeft zaterdagmiddag een bericht daarover in NRC Handelsblad bevestigd. Volgens Rouvoet geeft de overheid tegenstrijdige signalen af aan jonge gezinnen. Aan de ene kant moeten ze beter in staat worden gesteld om kinderen te maken, aan de andere kant moeten mensen zo veel mogelijk betaald werk verrichten.

Rouvoet vindt dat het kabinet niet alleen moet proberen om zo veel mogelijk vrouwen aan de slag te krijgen. ,,We moeten ons tegelijkertijd inzetten voor jonge vaders die minder willen werken en met name in het eerste jaar meer bij hun gezin willen zijn”, aldus Rouvoet in het NRC.

Te beperkt

In maart vroeg Rouvoet zich al af of het ouderschapsverlof te beperkt is, en of de kinderopvang mogelijk tekortschiet. Een initiatiefwet van GroenLinks om mannen na de geboorte van hun kind recht te geven op twee weken betaald vaderverlof, krijgt echter niet de steun van de minister. Het wetsvoorstel lijkt overigens ook onvoldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen.

Op dit moment kunnen vaders slechts twee dagen betaald verlof opnemen na de geboorte. Vrijwel de hele Kamer vindt het idee om die periode uit te breiden naar twee weken sympathiek, maar de meerderheid hikt aan tegen het idee dat de werkgevers voor de kosten moeten opdraaien.

Bron: Trouw


Een reactie plaatsen

Kunstacademie voor autisten in Nijmegen

NIJMEGEN – In Nijmegen gaat op 1 september een speciale academie voor beeldende kunst en vormgeving van start voor jongeren met een autistische stoornis. De UNIT academie begint met zestien leerlingen in de leeftijd van 18 tot 22 jaar.

Initiatiefnemer is muziektherapeut en sociaal pedagoog Paul Kroon, die ook persoonlijk ervaring heeft met de betrokken groep jongeren. ”Onze leerlingen zijn normaal of zelfs bovennormaal intelligente kinderen met een kunstzinnig talent. Maar door hun stoornis is er op gewone opleidingen voor hen onvoldoende tijd en deskundigheid in huis”, zegt hij.

De UNIT academie is niet uitsluitend bedoeld voor jongeren met een autistische aandoening, al heeft Kroon tot nu toe alleen uit die hoek aanmeldingen ontvangen. ”Ook andere jongeren die er buiten hun schuld niet in zijn geslaagd een gewoon schooldiploma te halen en daardoor niet naar een reguliere kunstopleiding kunnen, zijn welkom”, aldus de initiatiefnemer. Iedereen moet toelatingsexamen doen om te bezien of er voldoende talent aanwezig is.

De nieuwe academie beschikt over een tiental docenten, die ook aan andere kunstopleidingen les geven en die veelal zelf ook beeldend kunstenaar zijn. Ze besteden lessen extra aandacht aan geordend werken met afgebakende taken, wat voor autistische mensen vaak een probleem is. Kroon: ”Maar uiteraard moeten onze leerlingen zelf ook wel sociale vaardigheden in huis hebben, anders is het onbegonnen werk.

De studenten komen uit het hele land volgens Kroon. Op kamers gaan wonen is voor de meesten nog niet haalbaar. Een aantal leerlingen heeft onderdak gevonden in een speciaal logeerhuis en anderen maken gebruik van begeleide kamerbewoning. Daarnaast zijn wat gastgezinnen gevonden, maar daarvan zou Kroon er graag meer hebben.

De particuliere kunstopleiding duurt twee jaar met een uitloop naar drie jaar en kost 3500 euro per jaar. Kroon wil niet meer dan hooguit achttien studenten per leerjaar aannemen om de groep overzichtelijk te houden. (ANP)