Positieve berichten

Positieve berichten als vitaminen voor de ziel


1 reactie

De verliefde homosoldaat

Dan Choi was een van de veertienduizend militairen die door de ban op homo’s in het Amerikaanse leger werd ontslagen. Zijn ‘vriendin’ Martha bleek in werkelijkheid Matthew te heten. Hij werd hét gezicht van de homorechtenbeweging die het uitgangspunt ‘don’t ask, don’t tell’ aanvocht. Met succes. Maar de prijs was hoog.

De verliefde homosoldaat Elk weekend wanneer luitenant Dan Choi van de legerbasis naar huis in New York ging, kwamen de vragen. Waarom mogen we je vriendin nooit zien?, wilden zijn collega’s  weten. Ze maakten zelfs grapjes om haar naam. “Martha,” zeiden ze, “iemand met zo’n naam kan nooit knap zijn.” “Ik zei dan dat ze pacifist was en een hekel had aan het leger. Dan waren ze tenminste even stil.”

Choi (30) studeert aan de prestigieuze militaire academie in West Point en leert er Arabisch. In 2006 wordt hij als infanterieofficier uitgezonden naar Irak. Als hij een jaar later terugkomt in de Verenigde Staten, wordt hij verliefd. Niet op Martha, zoals hij zijn legermakkers voorhoudt, maar op Matthew. “Ik hield me altijd verre van homo’s, kende ook niemand die homoseksueel was. Matthew was de eerste.”

Baan op het spel
De liefde tussen de twee is zo sterk dat Choi beseft dat hij zich niet langer anders wil voordoen dan hij is. In maart 2009 maakt hij tijdens een televisieprogramma wereldkundig dat hij homo is. Vanaf dat moment staat zijn baan op het spel. Homo’s en lesbiennes mogen namelijk alleen op voorwaarde van geheimhouding dienen bij de Amerikaanse strijdkrachten. Er is zelfs een term voor: ‘don’t ask, don’t tell’. Een maand later krijgt Choi post: het leger zet de ontslagprocedure in werking. Een jaar later wordt hij officieel ontslagen.

Tegen die tijd heeft hij zich al ontpopt tot homorechtenactivist. Hij schrijft brieven aan president Barack Obama en het Congres, waarin hij oproept het omstreden beleid los te laten. “Het is een klap in het gezicht voor mij en mijn collega’s die in Irak hebben bewezen dat een eenheid alleen sterker wordt van diversiteit”, schrijft hij. Hij spreekt op universiteiten en geeft interviews aan vrijwel alle Amerikaanse tv-programma’s en wordt zo de bekendste homomilitair van Amerika.

Lees het hele bericht op One11NL


Een reactie plaatsen

Hoffelijkheid is een begin

Andree-van-Es 'Om de zoveel tijd moet er weer een appël komen om samen aan de stad te bouwen", zei de Amsterdamse wethouder Andrée van Es (GroenLinks, diversiteit) vorige week in Trouw.

Ze schreef een brief aan de gemeenteraad waarin ze hoffelijkheid voorstelde als deugd waar de multiculturele stad en haar bewoners meer op gericht zouden moeten zijn, als tegengif voor verdere verruwing. Daarbij verwees ze onder anderen naar de Amerikaanse filosoof John Rawls.

Frank Ankersmit, emeritus hoogleraar geschiedfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen, woonachtig op het platteland: "Rawls was een van de grootste politiek filosofen van de afgelopen vijftig jaar. Hij schreef inderdaad over de vraag hoe mensen kunnen samenleven in een maatschappij die verdeeld is, en de rol van hoffelijkheid daarbinnen.

"De zeventiende-eeuwse wiskundige en theoloog Blaise Pascal had zich al eerder met die kwestie beziggehouden. Pascal, ook wel de eerste existentialist genoemd, leefde in een tijd waarin Frankrijk diep verdeeld was. Hij behoorde zelf tot de jansenisten, een soort calvinistische variant op het katholicisme. De verschillen tussen diverse religieuze stromingen werden zo intens ervaren, dat een burgeroorlog niet viel uit te sluiten.

Lees het hele bericht, en aanverwante artikelen in Trouw


Een reactie plaatsen

VN-Conventie moet rechten van 'Moeder Aarde' hard maken

Academici en milieubeschermers uit verschillende landen hebben een campagne gelanceerd voor een internationale conventie die "Moeder Aarde" moet beschermen. Het verdrag zou landen en bedrijven wettelijk verplichten natuurgebieden en zeldzame dier- en plantensoorten te ontzien.

"Hoe zou het zijn als we wetten maakten die de aarde en levende wezens het recht gaven om te bestaan?" vraagt Maude Barlow, een van de actievoerders die zich inzetten voor de nieuwe conventie. Barlow is de voorzitter van de Raad van Canadezen, een burgerorganisatie. "We hebben het niet over individuele rechten voor elk insect of elke vis, zoals die nu voor mensen erkend worden." Maar het zou ontwettig worden dieren te doen uitsterven of een ecosysteem te vernietigen, legt Barlow uit.

"Technisch gezien zou de Golf van Mexico als klager kunnen optreden tegen BP in een proces over de olievervuiling daar, of de oceaan in de buurt van Fukushima tegen de eigenaars van de beschadigde kerncentrales daar."

Lees verder


1 reactie

Gerechtigheid na 16 jaar

De Servische oud-generaal Mladic is opgepakt. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de massamoord in Srebrenica in 1995.
In politiek Den Haag wordt opgelucht gereageerd op de arrestatie van Mladic.
Premier Rutte spreekt van "een heel bijzonder moment voor heel veel mensen". Hij denkt daarbij vooral aan militairen van Dutchbat en aan nabestaanden van slachtoffers.

"Hiemee zie je dat je in de wereld niet wegkomt met dit soort vreselijke misdaden. Uiteindelijk worden mensen achtervolgd en gepakt en zal het recht zegevieren.

Voorhoeve: het mooiste nieuws in jaren.

Lees alles over de arrestatie van Mlavic in NOS Dossier Mladic


1 reactie

Zwitserland wil af van kernenergie

Mensen op weg naar de anti-kerndemonstratie in Zwitserland
Mensen op weg naar de anti-kerndemonstratie in Zwitserland EPA

De Zwitserse regering wil af van kernenergie en helemaal overschakelen op duurzame energiebronnen.

Zwitserland heeft vijf kernreactoren en wil die ontmantelen zodra ze zijn afgeschreven. Dat zou betekenen dat in ongeveer 2034 de laatste reactor dicht gaat.

Het parlement in Bern stemt volgende maand over het kabinetsplan. De kernramp in Fukushima heeft in Zwitserland, net als in Duitsland, geleid tot een anti-kernenergiestemming.

Zondag namen 20.000 Zwitsers deel aan een demonstratie tegen kernenergie. Veel Zwitsers vinden dat het land goed zonder kernenergie kan.

Bron: NOS Nieuws


6 reacties

'Religieus actief zijn en niet echt geloven kan zeker'

Media_xl_787418 
Kan religie zonder geloof? Nee, zeggen sociale wetenschappers. Jawel, zegt journalist en godsdienstwetenschapper Koert van der Velde. Sterker: Hij vindt dat het nodig is 'om alle culturele en psychologische registers open te trekken om deze bron van rijkdom aan te boren'. Komende week (10 mei) promoveert hij op het proefschrift 'Flirten met God'.

Hij legt zijn kaarten meteen op tafel: Koert van der Velde gelooft niets – niet in God en niet in niet-God. Maar hij onderkent wel 'een zeker religieus verlangen' bij zichzelf. En hij is niet de enige, zegt hij. Volgens een conservatieve schatting is minstens 10 procent van de Nederlanders op een a-gelovige manier religieus. Dat kan niet, stelden sociaal wetenschappers tot nu toe; zonder geloof geen religieuze belevenissen.

Van der Veldes promotieonderzoek is een uitputtende speurtocht naar mensen met een religieus verlangen die tegelijkertijd niet kunnen geloven in religieuze voorstellingen. Wat blijkt? Mensen laten zich er door hun ongeloof steeds minder van weerhouden religieus actief te zijn. "Ook al bestaat er naar hun idee geen god en is er in het leven geen diepere zin, het verlangen naar de beleving van iets goddelijks of die diepere zin is er bij velen niet minder om."

De godsdienstwetenschapper verhaalt van mensen die de gewaarwording hebben opeens boven een landschap te zweven of een intens gevoel van allesomvattende liefde ervaren. Zelf had Van der Velde, die opgroeide in Nederlandse Hervormde Kerk, twintig jaar geleden een ervaring die zijn tot dan toe theoretische vraag naar de mogelijkheid van religiositeit zonder geloof in een wel heel persoonlijk daglicht stelde.

Hij was in Egypte om een boek te schrijven over de islam. Hij sprak met soefi's die mystiek beoefenden, hij praatte met beginselvaste fundamentalisten, hij ontmoette magiërs die genezing beloofden en bezocht geestuitdrijvers. Na een maand werken, vertrok Van der Velde voor een uitje naar de Sinaxef-woestijn, waar hij 'de berg van Mozes' beklom, de plaats waar Mozes volgens de Bijbel de stenen tafelen heeft ontvangen.

Mozes heeft waarschijnlijk nooit bestaan, zegt de godsdienstwetenschapper in Van der Velde. Het volk Israël heeft hoogstwaarschijnlijk niet door de Sinaxef gezworven en zeker geen veertig jaar, en God heeft er zeker geen tien geboden geopenbaard die in stenen tafelen zijn uitgehouwen. "Dat leert ons de wetenschap, die op grond van tekstanalyse, archeologisch en historisch onderzoek probeert te bepalen welke delen van de Bijbel misschien, of waarschijnlijk wel of niet waar zijn gebeurd."

Na vier uur bereikte Van der Velde buiten adem en bezweet de top van zo'n 2300 meter. Hij ging op een rots zitten en zag rechts de Golf van Akaba met aan de overkant Saoedi-Arabië. Hij staarde in de diepte en toen gebeurde het: zijn blik vertroebelde en hij werd overvallen door een woord- en geluidloze boodschap. "Het was een boodschap die niet uit mijzelf kwam maar van buiten, althans zo voelde het. Het was alsof iets of iemand me erop wees dat het hoogmoedig is ervan uit te gaan dat de diepten van religie te doorgronden zijn."

Lees het hele artikel in Trouw


4 reacties

Een echt mooi huwelijksaanzoek

Een doodnormaal huwelijksaanzoek, op één knie in een chique restaurant met een ober met champagne op afroep, voldoet tegenwoordig niet meer. Het vragen moet minstens op spectaculaire wijze en het allerliefst nog van minuut tot minuut gefilmd worden zodat het daarna een hit op YouTube kan worden. Waarom zou je anders je filmpje ‘Greatest Marriage Proposal EVER’ noemen?

Maar het huwelijksaanzoek van deze John is daadwerkelijk oprecht mooi. Toen John en zijn vriendin twee maanden bij elkaar waren, haalde hij haar in Parijs op van het vliegveld. Zodra hij haar uit het vliegtuig zag komen, wist hij dat hij met haar wilde trouwen. Vanaf dat moment filmde hij hun leven en de avonturen die ze samen beleefden. Dit materiaal gaf hij aan filmmaker Michael Justin die er een korte film van maakte. Hoe Johns leven doorspekt was met pech, tot hij zijn toekomstige bruid ontmoette.

Bron: nrc.next.nl