Positieve berichten

Positieve berichten als vitaminen voor de ziel


3 reacties

Manal al-Sharif

P170_01 


1 reactie

De verliefde homosoldaat

Dan Choi was een van de veertienduizend militairen die door de ban op homo’s in het Amerikaanse leger werd ontslagen. Zijn ‘vriendin’ Martha bleek in werkelijkheid Matthew te heten. Hij werd hét gezicht van de homorechtenbeweging die het uitgangspunt ‘don’t ask, don’t tell’ aanvocht. Met succes. Maar de prijs was hoog.

De verliefde homosoldaat Elk weekend wanneer luitenant Dan Choi van de legerbasis naar huis in New York ging, kwamen de vragen. Waarom mogen we je vriendin nooit zien?, wilden zijn collega’s  weten. Ze maakten zelfs grapjes om haar naam. “Martha,” zeiden ze, “iemand met zo’n naam kan nooit knap zijn.” “Ik zei dan dat ze pacifist was en een hekel had aan het leger. Dan waren ze tenminste even stil.”

Choi (30) studeert aan de prestigieuze militaire academie in West Point en leert er Arabisch. In 2006 wordt hij als infanterieofficier uitgezonden naar Irak. Als hij een jaar later terugkomt in de Verenigde Staten, wordt hij verliefd. Niet op Martha, zoals hij zijn legermakkers voorhoudt, maar op Matthew. “Ik hield me altijd verre van homo’s, kende ook niemand die homoseksueel was. Matthew was de eerste.”

Baan op het spel
De liefde tussen de twee is zo sterk dat Choi beseft dat hij zich niet langer anders wil voordoen dan hij is. In maart 2009 maakt hij tijdens een televisieprogramma wereldkundig dat hij homo is. Vanaf dat moment staat zijn baan op het spel. Homo’s en lesbiennes mogen namelijk alleen op voorwaarde van geheimhouding dienen bij de Amerikaanse strijdkrachten. Er is zelfs een term voor: ‘don’t ask, don’t tell’. Een maand later krijgt Choi post: het leger zet de ontslagprocedure in werking. Een jaar later wordt hij officieel ontslagen.

Tegen die tijd heeft hij zich al ontpopt tot homorechtenactivist. Hij schrijft brieven aan president Barack Obama en het Congres, waarin hij oproept het omstreden beleid los te laten. “Het is een klap in het gezicht voor mij en mijn collega’s die in Irak hebben bewezen dat een eenheid alleen sterker wordt van diversiteit”, schrijft hij. Hij spreekt op universiteiten en geeft interviews aan vrijwel alle Amerikaanse tv-programma’s en wordt zo de bekendste homomilitair van Amerika.

Lees het hele bericht op One11NL


Een reactie plaatsen

Hoffelijkheid is een begin

Andree-van-Es 'Om de zoveel tijd moet er weer een appël komen om samen aan de stad te bouwen", zei de Amsterdamse wethouder Andrée van Es (GroenLinks, diversiteit) vorige week in Trouw.

Ze schreef een brief aan de gemeenteraad waarin ze hoffelijkheid voorstelde als deugd waar de multiculturele stad en haar bewoners meer op gericht zouden moeten zijn, als tegengif voor verdere verruwing. Daarbij verwees ze onder anderen naar de Amerikaanse filosoof John Rawls.

Frank Ankersmit, emeritus hoogleraar geschiedfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen, woonachtig op het platteland: "Rawls was een van de grootste politiek filosofen van de afgelopen vijftig jaar. Hij schreef inderdaad over de vraag hoe mensen kunnen samenleven in een maatschappij die verdeeld is, en de rol van hoffelijkheid daarbinnen.

"De zeventiende-eeuwse wiskundige en theoloog Blaise Pascal had zich al eerder met die kwestie beziggehouden. Pascal, ook wel de eerste existentialist genoemd, leefde in een tijd waarin Frankrijk diep verdeeld was. Hij behoorde zelf tot de jansenisten, een soort calvinistische variant op het katholicisme. De verschillen tussen diverse religieuze stromingen werden zo intens ervaren, dat een burgeroorlog niet viel uit te sluiten.

Lees het hele bericht, en aanverwante artikelen in Trouw


Een reactie plaatsen

VN-Conventie moet rechten van 'Moeder Aarde' hard maken

Academici en milieubeschermers uit verschillende landen hebben een campagne gelanceerd voor een internationale conventie die "Moeder Aarde" moet beschermen. Het verdrag zou landen en bedrijven wettelijk verplichten natuurgebieden en zeldzame dier- en plantensoorten te ontzien.

"Hoe zou het zijn als we wetten maakten die de aarde en levende wezens het recht gaven om te bestaan?" vraagt Maude Barlow, een van de actievoerders die zich inzetten voor de nieuwe conventie. Barlow is de voorzitter van de Raad van Canadezen, een burgerorganisatie. "We hebben het niet over individuele rechten voor elk insect of elke vis, zoals die nu voor mensen erkend worden." Maar het zou ontwettig worden dieren te doen uitsterven of een ecosysteem te vernietigen, legt Barlow uit.

"Technisch gezien zou de Golf van Mexico als klager kunnen optreden tegen BP in een proces over de olievervuiling daar, of de oceaan in de buurt van Fukushima tegen de eigenaars van de beschadigde kerncentrales daar."

Lees verder


1 reactie

Gerechtigheid na 16 jaar

De Servische oud-generaal Mladic is opgepakt. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de massamoord in Srebrenica in 1995.
In politiek Den Haag wordt opgelucht gereageerd op de arrestatie van Mladic.
Premier Rutte spreekt van "een heel bijzonder moment voor heel veel mensen". Hij denkt daarbij vooral aan militairen van Dutchbat en aan nabestaanden van slachtoffers.

"Hiemee zie je dat je in de wereld niet wegkomt met dit soort vreselijke misdaden. Uiteindelijk worden mensen achtervolgd en gepakt en zal het recht zegevieren.

Voorhoeve: het mooiste nieuws in jaren.

Lees alles over de arrestatie van Mlavic in NOS Dossier Mladic


1 reactie

Zwitserland wil af van kernenergie

Mensen op weg naar de anti-kerndemonstratie in Zwitserland
Mensen op weg naar de anti-kerndemonstratie in Zwitserland EPA

De Zwitserse regering wil af van kernenergie en helemaal overschakelen op duurzame energiebronnen.

Zwitserland heeft vijf kernreactoren en wil die ontmantelen zodra ze zijn afgeschreven. Dat zou betekenen dat in ongeveer 2034 de laatste reactor dicht gaat.

Het parlement in Bern stemt volgende maand over het kabinetsplan. De kernramp in Fukushima heeft in Zwitserland, net als in Duitsland, geleid tot een anti-kernenergiestemming.

Zondag namen 20.000 Zwitsers deel aan een demonstratie tegen kernenergie. Veel Zwitsers vinden dat het land goed zonder kernenergie kan.

Bron: NOS Nieuws