Positieve berichten

Positieve berichten als vitaminen voor de ziel


Een reactie plaatsen

Positief Bericht

Mijn voormalige weblog http://positiefbericht.web-log.nl is veranderd in https://positiefbericht.wordpress.com

Ik weet nog niet of ik dit blog verder ga gebruiken. Ik ben na het debacle van webstreepjelog een nieuw blog begonnen onder blogspot.  http://aangenameberichten.blogspot.com. Alle bestanden van weblog konden echter later worden getransporteerd naar wordpress. Dat is heel fijn, want dat betekent dat ik niet alle data na het opheffen van weblog.nl kwijt ben. Maar het laat onverlet dat het wel een hele klus is geweest die door man Gauke met succes is geklaard. Hulde!

Ik ben met dit weblog begonnen januari 2005. Ik heb elke dag geprobeerd om het positieve, optimistische nieuws te destilleren uit de veelvoud van het negatieve nieuws, wat ons elke dag bereikt via alle vormen van de media.

Ook al ga ik wellicht niet verder met het plaatsen van nieuw positief nieuws op dit weblog, is het toch de moeite waard om eens te bladeren en te lezen wat er van 2005 tot 2011 zoal aan leuk nieuws te melden viel.  Zie het als een heel klein tijdsdocument!

Ik wens je veel plezier!

Marijke van der Scheer