Positieve berichten

Positieve berichten als vitaminen voor de ziel


1 reactie

Gezellig twitteren met opa

Opatwitter 

Internetclub Moerwijk Morgen geeft ouderen les in internetvaardigheden, om ze zo uit hun sociale isolement te halen.xc2xa9 FOTO MAARTEN HARTMAN

De vijftigplusser is steeds vaker te vinden op Facebook of Hyves. xe2x80x9eTelevisie is een venster op de wereld, maar internet geeft daar een deur bij.xe2x80x9d

xe2x80x99Twitter?xe2x80x9d, schampert zestigplusser Louise Witmus van internetclub Moerwijk Morgen. Van de berichtjes van 140 tekens moet zij niets hebben. Vxc3xa9xc3xa9l te vluchtig. Maar senioren zijn hard op weg om net zo internetwijs te worden als de jongere generaties. Anderhalf miljoen ouderen zitten op Hyves en twitteren met oma is allang geen uitzondering meer.

Bij de Moerwijkse internetclub in Den Haag, gevestigd in een oud postkantoor, zitten ze al gezellig aan de koffie. Opaxe2x80x99s met robuuste wandelstokken houden verhitte discussies over de verschillen tussen Windows en Mac. De grote grijze hoorn uit de oude telefooncel en de poststempels mogen dan verdwenen zijn, tegenwoordig wordt hier een andere, modernere vorm van communicatie tot stand gebracht. De club geeft ouderen les in internetvaardigheden, om ze zo uit hun sociale isolement te halen. Zo geven mensen die voorheen nooit buiten kwamen, nu les aan ouderen die het computeren nog moeten leren. In het klaslokaal, achter de vroegere loketten, staan de pcxe2x80x99s en koptelefoons netjes in rijtjes opgesteld.

xe2x80x9eTelevisie is een venster op de wereld, maar internet geeft daar een deur bijxe2x80x9d, omschrijft lid Louise Witmus het effect van de vereniging. Zoxe2x80x99n 250 ouderen volgen er cursussen en doen zo niet alleen virtueel, maar ook binnen de club contacten op.

xe2x80x9eLaatst heb ik een 86-jarige nog een website leren makenxe2x80x9d, vertelt voorzitter Marien van Delft. En via Internetburen, een speciaal voor de wijk opgezet netwerk dat alle huizen verbindt, kunnen ook mensen die slecht ter been of bedlegerig zijn anderen ontmoeten. Dat is lang niet alleen meer per e-mail: de senioren van de club zijn ook actief op Skype, MSN en Hyves. Het oudste lid is 95 jaar. xe2x80x9eMaar die liegt op haar website vijftien jaar van haar leeftijd af!xe2x80x9d lacht Van Delft.

Lees het hele bericht in Trouw


3 reacties

Nazomer

De dagen steeds korter,

het zonnestofje zweeft

het zinderen voorbij


Een kind speelt met

zijn langere schaduw,

zich groter wanend dan het is


De late bloeiers

hullen zich als bruiden

in sluiers van pluisharen draden

 

De kilte is nog ver te zoeken,

houdt zich schuil

onder warme stenen


Toch huiver ik

van dit langzaam sterven

van de zomer

 

Terwijl in mij

de Lente sluimert

 

xa9Marijke van der Scheer


Een reactie plaatsen

'Tevredenheid bij bewoners verpleeghuizen'

Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn tevreden over hun verblijf en verzorging. Uit een maandag gepubliceerd onderzoek van de Nederlandse Patixc3xabnten Consumenten Federatie (NPCF) blijkt dat de bewoners vooral de goede bedoelingen en bejegening erg waarderen. Clixc3xabnten merken wel dat de werkdruk voor het personeel erg hoog is en dat ze daarom soms lang moeten wachten op verzorging. Toch komt het gemiddelde rapportcijfer uit op 7,8.

Door de hoge werkdruk van het personeel voelen de bewoners zich regelmatig bezwaard om hulp te vragen. Bovendien merken ze dat er op op veel alledaagse zaken worden bezuinigd. De bewoners maken zich daar grote zorgen over. Uit het onderzoek van de NPCF komt ook naar voren dat veel bewoners loyaal zijn aan het huis waar ze wonen en vaak milder oordelen dan buitenstaanders, bijvoorbeeld familieleden.

Het NPCF-onderzoek vond plaats in tachtig verpleeg- en verzorgingshuizen.

Bron: de Telegraaf


Een reactie plaatsen

Hoogbejaarde haalt schooldiploma alsnog

Bejaarde Een 90-jarige dame uit Amerika heeft alsnog haar middelbare schooldiploma gehaald. Tijdens de grote depressie in de jaren dertig moest Eleanor Benz van school en aan het werk zodat haar familie de eindjes aan elkaar kon knopen, schrijft de Chicago Sun-Times.

Ze zat op dat moment in het laatste jaar op Lake View High in Chicago. Intussen heeft ze vijftien kinderen, 54 kleinkinderen en 37 achterkleinkinderen. Op een avondschool leerde ze boekhouden en typen, maar haar middelbare school had ze nooit afgemaakt. Tegenover een van haar dochters noemde ze dat onlangs een van haar grootste teleurstellingen.

Haar kinderen namen contact op met Lake View High en de school gaf alsnog een diploma af. Deze week kreeg Benz op haar negentigste verjaardag het diploma uitgereikt, samen met een traditionele toga en hoofddeksel uit 2009, maar het kwastje op het hoofddeksel kwam uit 1936. Dat is het jaar dat Benz van school moest.

Bron: Nieuws.nl


Een reactie plaatsen

PCOB helpt leden erfenis te regelen

Bij de verdeling van een erfenis, vragen de nabestaanden zich af: wie krijgt het horloge, wat moet er met de fotoboeken gebeuren en wie zorgt er voor de hond? Dat kan tot onenigheid of ruzie leiden. Om dit te voorkomen, is de PCOB een nieuwe service begonnen. Leden van de christelijke ouderenbond kunnen hun eigen erfenisdossier aanleggen, waarin ze kunnen aangeven welke persoonlijke bezittingen er voor wie zijn bestemd.

De PCOB is met de service begonnen, omdat de ouderenbond veel vragen krijgt over het regelen van de erfenis. De PCOB beweert de eerste belangenorganisatie in Nederland te zijn die zo’n service heeft ontwikkeld. Afgelopen weekend heeft in ledenblad Perspectief een artikel gestaan over de service. ,,Het loopt sindsdien storm”, zegt woordvoerder Johan Bakker. ,,Er zijn binnen twee dagen al zeker honderd brochures telefonisch aangevraagd.”

Daarin staat uitleg over de dienst en er staan lijsten in, waarop leden kunnen invullen welke persoonlijke bezittingen met emotionele betekenis ze hebben en wie die na hun dood mogen hebben. Het is ook mogelijk om de lijsten op internet in te vullen. Je krijgt dan een aanmeldcode, zodat alleen jij bij je internetdossier kunt. Het is natuurlijk wel belangrijk om een of meerdere personen te vertellen dat je zo’n dossier hebt en waar je de code bewaart.

Het is ook mogelijk in je erfenisdossier een code aan te maken die ‘inzage door derden’ mogelijk maakt. Die mensen kunnen dan wel kijken, maar niets veranderen.

De PCOB heeft voor het project samengewerkt met Zeker-Weten, een organisatie die gespecialiseerd is in erfeniskwesties. ,,Het erfenisdossier heeft geen juridische waarde”, benadrukt Bakker. ,,Het geeft wel duidelijkheid voor nabestaanden en het kan het gesprek met je kinderen op gang brengen over wat er moet gebeuren als je er niet meer bent.”

Bron: Nederlands Dagblad


Een reactie plaatsen

Een wereld gaat open

Steeds meer 50-plussers vinden hun weg naar de computer en het internet. Dat blijkt uit een onderzoek naar het ICT-gebruik van senioren, uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Veel 50-plussers die nog niet zo lang online zijn, zeggen dat er een wereld voor hen opengaat. Toch zijn er ook veel senioren die er bewust voor kiezen om geen gebruik van de computer en internet te maken. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in opdracht van SeniorWeb, een ICT-organisatie voor ouderen.

Het computerbezit neemt af met de jaren. Van de 65 tot 74 jarigen bezat 54 procent in 2005 een computer en 42 procent een internetverbinding. Bij de 75-plussers lag dit aantal aanzienlijk lager: 24 procent bezat een pc en 18 procent internet. Mannen en hoger opgeleiden beschikken vaker over een computer en internet dan vrouwen en lager opgeleiden, maar dit verschil is de afgelopen jaren kleiner geworden.

Populaire computeractiviteiten onder senioren zijn e-mailen, informatie zoeken en tekstverwerken. Mensen die al langere tijd een computer hebben kunnen er het beste mee overweg. Leeftijd, geslacht en opleidingsniveau zijn hierbij minder belangrijk.

Lees verder


Een reactie plaatsen

Senior welkom in ontvolkt Zuid-Limburg

Vergrijzing gaat in Zuid-Limburg samen met ontvolking. Overheid en bedrijfsleven moeten ook kijken naar de positieve kanten daarvan.
Dat zeggen Thijs Wxc3xb6ltgens, initiatiefnemer van Parkstad Limburg, en Eke Zijlstra van de Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad. Daarin zoeken overheden, bedrijven en organisaties naar oplossingen voor de demografische veranderingen in de voormalige oostelijke mijnstreek. Zuid-Limburg heeft al sinds 1997 te maken met een sterke vergrijzing en een teruglopende bevolking.

“Je zou een monitor op dit gebied moeten zetten”, vindt voormalig PvdA-voorman Wxc3xb6ltgens. “Na de ontvolking van het platteland is hier de ontvolking van de stad te zien”, aldus Zijlstra. Andere delen van het land kunnen daar lering uit trekken. “Er gaat een nieuwe markt ontstaan in service en persoonlijk dienstbetoon.”

Ziekenhuisdirecteur Zijlstra verlangt overheidssteun voor projecten waarbij kan worden gexc3xabxperimenteerd met de financiering van zorg. Zo wil hij bij zijn ziekenhuizen appartementen bouwen waar patixc3xabnten kunnen verblijven die te maken krijgen met een langdurige herstelperiode. Ondernemers in het grensgebied met Belgixc3xab en Duitsland moeten makkelijker aan de andere kant van de grens kunnen werken.

Lees verder