Positieve berichten

Positieve berichten als vitaminen voor de ziel


Een reactie plaatsen

Positief Bericht

Mijn voormalige weblog http://positiefbericht.web-log.nl is veranderd in https://positiefbericht.wordpress.com

Ik weet nog niet of ik dit blog verder ga gebruiken. Ik ben na het debacle van webstreepjelog een nieuw blog begonnen onder blogspot.  http://aangenameberichten.blogspot.com. Alle bestanden van weblog konden echter later worden getransporteerd naar wordpress. Dat is heel fijn, want dat betekent dat ik niet alle data na het opheffen van weblog.nl kwijt ben. Maar het laat onverlet dat het wel een hele klus is geweest die door man Gauke met succes is geklaard. Hulde!

Ik ben met dit weblog begonnen januari 2005. Ik heb elke dag geprobeerd om het positieve, optimistische nieuws te destilleren uit de veelvoud van het negatieve nieuws, wat ons elke dag bereikt via alle vormen van de media.

Ook al ga ik wellicht niet verder met het plaatsen van nieuw positief nieuws op dit weblog, is het toch de moeite waard om eens te bladeren en te lezen wat er van 2005 tot 2011 zoal aan leuk nieuws te melden viel.  Zie het als een heel klein tijdsdocument!

Ik wens je veel plezier!

Marijke van der Scheer


1 reactie

Thieme: Dieren gaan soms voor

INTERVIEW – "Gelukkig beseft een grote meerderheid dat dierenwelzijn gewoon een legitiem argument is om de godsdienstvrijheid in te perken." Maar een beetje zenuwachtig was de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, Marianne Thieme, toch wel tijdens de stemmingen over onverdoofd ritueel slachten.

  • xa9 anp

Waarom koos Thieme drie jaar geleden juist voor een initiatiefwetsvoorstel dat een einde moet maken aan de onverdoofde rituele slacht?

"Tijdens de landbouwbegroting in 2008 had de Partij voor de Dieren heel veel moties ingediend, waaronder een verbod op de onverdoofde slacht. En dat was de enige motie waarover toenmalig minister Verburg zei: dat nooit en te nimmer. Er was totaal geen opening om erover te praten, juist daarom heb ik het gedaan."

U zou ook een verbod op de bio-industrie kunnen voorstellen?

"Het is moeilijk om in een wet een einde aan de bio-industrie te maken. De rituele slacht is veel concreter. Een verbod op de vissenkom is dat ook ja, maar over die motie zei Verburg dat ze zich kon voorstellen dat wij dat willen.

Daarbij is de slacht ook echt een onderdeel van de bio-industrie die wij willen aanpakken. En ik had de wetenschap achter me. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Diergeneeskunde gaf al langere tijd aan dat we echt niet door konden gaan met de onverdoofde slacht. De feiten waren zo duidelijk. Ik moest daar wat mee doen."

Lees het hele bericht in Trouw


Een reactie plaatsen

Pauze

Vandaag vertrek ik voor een aantal dagen naar elders in het land. Ik neem daarom tevens deze week een logpauze.

Wil je toch graag positieve berichten lezen, duik dan eens in de archieven van dit weblog.  Er zijn veel berichten die een universele en tijdloze waarde hebben.

Ik wens iedereen die dit leest een goede (vakantie)week.

Tot later,

Marijke van der Scheer


4 reacties

5 jaar Positieve Berichten

Vandaag, precies vijf jaar geleden ben ik gestart met dit weblog. Min of meer toevalligerwijs. Eerst is het een vaag idee. Al jaren vertrouw ik mijn zieleroerselen toe aan de veilige buik van de computer, achter slot en grendel, dus zonder dat ze zichtbaar waren voor de buitenwereld.

Op het moment dat je besluit de sloten weg te halen, open deuren daarvoor in de plaats te stellen, waardoor iedereen in en uit kan lopen, overschrijdt je een grens. De grens van gedachten die zich alleen afspelen in je eigen hoofd verder te laten gaan en te laten dwalen buiten in de grote wereld.

Dat heeft consequenties; positieve en negatieve. De reacties die er komen vanuit de hoofden van anderen hebben altijd een impact op jezelf. Dat iemand de moeite neemt om jouw tekst te lezen en daar dan ook nog een persoonlijke tekst aan toe te voegen is voor mij steeds weer een heel bijzondere ervaring.

Aanvankelijk dach ik aan het publiceren van proza en poezie, het naar buiten brengen dus van de in de computer bewaarde werken, maar ook vers ontstaan materiaal in de vorm van het regelmatig publiceren van gedichten en/ook column’s over actuele belangwekkende onderwerpen met een persoonlijke tint.

Om alvast aan het idee te wennen dat alles wat ik publiceerde in principe door de hele wereld gelezen kon worden, ben ik voorzichtig gestart met niet persoonlijke berichten met een positieve inhoud. Berichten uit het dagelijkse nieuws. ‘De krenten uit de pap halen’ zoals het Dagblad van het Noorden kopte over dit web-log een aantal jaren geleden.

Om kort te gaan: ik begon steeds meer plezier te krijgen in het dagelijkse ritueel van het doorzoeken van internet naar positief nieuws, en besloot toen dit weblog uitsluitend daarvoor te gebruiken.

Een paar maanden later ben ik mijn andere weblog De Zonzijde begonnen.  Daarin publiceer ik uitsluitend verhalen, gedichten enzovoort, die aanvankelijk op dit weblog gepubliceerd zouden worden, en nu in dit weblog een eigen domicilie hebben gevonden.

Ik ga voorlopig door met Positieve Berichten. Het helpt me om de dag goed te beginnen.

Met de  hoop dat dat voor de lezers van dit weblog ook het geval is of zal zijn,

Teken ik,

Met een hartelijke groet,

Marijke van der Scheer