Positieve berichten

Positieve berichten als vitaminen voor de ziel


Een reactie plaatsen

Obama kan verder met hervorming zorgstelsel

De Amerikaanse president Barack Obama kan verder met zijn plan voor een nieuw zorgstelsel. Het Huis van Afgevaardigden stemde zaterdagavond nipt in met wetgeving om ziektekostendekking voor tientallen miljoenen onverzekerden mogelijk te maken. Ook worden stevige beperkingen opgelegd aan de verzekeringsindustrie. Met de wetgeving is 1,2 biljard dollar gemoeid.Obama kan verder met hervorming zorgstelsel

Van de leden van het Huis van Afgevaardigden, dat wordt gedomineerd door de Democraten, stemden 220 voor, 176 Republikeinen en 39 andere Democraten stemden tegen het voorstel. De Senaat gaat zich nu over het baanbrekende plan buigen. Dat wordt nog lastig voor Obama, omdat diverse gematigde Democratisch senatoren zich kritisch over het plan hebben uitgelaten.

Het voorstel moet 96 percent van de Amerikanen in staat stellen zich te verzekeren voor hun ziektekosten. Mensen die zich dit niet kunnen veroorloven komen in aanmerking voor federale subsidies. Het wordt verboden voor verzekeraars zieke mensen te weigeren voor een ziektekostenpolis, of hen veel hogere premies in rekening te brengen. De wet voorziet in boetes voor bedrijven en burgers die de regels overtreden.

Bron: Nieuws.nl


Een reactie plaatsen

Nieuwe zorgstelsel van Obama stap dichterbij

De door president Barack Obama gexc3xafnitieerde hervorming van het Amerikaanse zorgstelsel is dinsdag een stap dichterbij gekomen. De Senaatscommissie voor financixc3xabn stemde in met een wet die de hervorming mogelijk moet maken. Alle Democraten plus xc3xa9xc3xa9n Republikein in de commissie stemden voor. Obama sprak van ‘een kritieke mijlpaal’.

Op Senator Olympia Snowe na waren de Republikeinen in de commissie tegen. Zij zijn bang dat het vernieuwde zorgstelsel veel te veel gaat kosten. Een belangrijk onderdeel van Obama’s plan is dat alle Amerikanen verplicht worden een ziektekostenverzekering af te sluiten. Nu zijn rond de 47 miljoen Amerikanen niet verzekerd.

Bron: Nieuws.nl


Een reactie plaatsen

Goed nieuws voor inwoners met huishoudelijke hulp (AWBZ)

Goed nieuws voor de inwoners die via een thuiszorgorganisatie huishoudelijke hulp krijgen. Op 1 januari 2007 gaat de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in. De gemeente is dan ondermeer verantwoordelijk voor deze huishoudelijke hulp. Dinsdag maakte wethouder Marjan Haak bekend met welke thuiszorgorganisaties zij hiervoor gaat samenwerken. Zeven organisaties kwamen door de selectie. Vrijwel alle inwoners met huishoudelijke hulp in de gemeente kunnen daardoor bij hun xe2x80x98eigenxe2x80x99 thuiszorgorganisatie blijven.

Lees verder


Een reactie plaatsen

Werksituatie thuiszorg verbeterd

De werkomstandigheden in de thuiszorg zijn sterk verbeterd. Nog maar 10% van  de thuiszorgorganisaties doet er te  weinig aan om arbeidsongeschiktheid of  ziekte te voorkomen. Dat concludeert de  Arbeidsinspectie na controles bij 160  organisaties.

Bij een vorige controle, in 1998,werden  bij bijna alle thuiszorgorganisaties  overtredingen geconstateerd.

Als er nu nog wat ontbreekt zijn het  meestal hulpmiddelen als tilliften om  zwaar lichamelijk werk te verlichten.  Ook is de bescherming van het personeel tegen agressie en geweld nog niet  altijd afdoende geregeld.

xc2xa9NOS.nl


Een reactie plaatsen

Website helpt minima met extraatjes

Minima kunnen vanaf dit najaar terecht op een website waar ze snel, eenvoudig en anoniem kunnen zien voor welke gemeentelijke vergoedingen ze in aanmerking komen. De intergemeentelijke sociale dienst in Assen werkt op verzoek van de gemeente Assen aan zo’n service.

Het gaat om het internetprogramma Bereken je Recht. Mensen met een minimuminkomen, die niet weten op welke vergoedingen ze recht hebben, kunnen dat eenvoudig uitzoeken via dit programma. Met inkomensgegevens en bankpapieren bij de hand, zijn de vragen binnen tien minuten te beantwoorden.

Aan het eind van de vragenlijst verschijnt een overzicht met regelingen en vergoedingen, zoals bijzondere bijstand, kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen of sociale alarmering. Per stuk wordt aangegeven of de invuller er recht op heeft of niet. Met een uitdraai van het overzicht op zak kunnen de minima naar het gemeentehuis om de regelingen aan te vragen.

De gemeente Goirle gebruikt het internetprogramma al. De Asser SP maakte het gemeentebestuur van Assen onlangs attent op het bestaan van dit programma. Het college heeft nu de sociale dienst verzocht dit programma voor Assenaren toegankelijk te maken.

Op de website www.intelscreen.nl/minima kunnen gexc3xafnteresseerden bekijken hoe het internetprogramma werkt.

xc2xa9Dagblad van het Noorden


Een reactie plaatsen

Cohen vraagt aandacht voor armoede

De gemeente Amsterdam trekt veertien miljoen euro extra uit om de armoede en de jeugdwerkloosheid in de stad te bestrijden. Dat heeft burgemeester Cohen van Amsterdam gisteravond bekendgemaakt tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

In zijn speech, die plaatsvond in het Amsterdamse Concertgebouw, sprak Cohen zijn zorgen uit over de toenemende armoede in zijn stad. “Veel Amsterdammers kunnen de eindjes maar net, of net niet, aan elkaar knopen.”

“Want om na aftrek van vaste lasten jezelf en twee kinderen te voeden en te kleden voor 70 euro in de maand, dat is onbegonnen werk”, zei hij.

Radicaliseren
Cohen wees erop dat armoede, net als etniciteit of geloof, kan leiden tot gevoelens van uitsluiting. “Sommigen zullen daardoor radicaliseren. En radicaliseren kan een bron zijn voor rellen of erger. Dat hoeft allemaal niet, maar het kxc3¡n wel. Dat is een ontwikkeling die mij zorgen baart.”

Cohen wil mensen die zich buitengesloten voelen via onderwijs en werk weer bij de samenleving betrekken. “We moeten erop af”, zei hij in zijn toespraak.

De burgemeester wees er op dat het echter niet om eenrichtingsverkeer mag gaan. “Iedereen moet bijdragen. Onderwijs volgen, werk zoeken, je best doen, mogelijkheden, hoe klein ook, benutten.”

Minister Zalm zei vorige week nog dat “we in Nederland iemand te snel arm noemen”. Hij reageerde daarmee op recente cijfers die aangeven dat de armoede is gestegen.

“Zoals wij armoede definixc3xabren, is het een onoplosbaar probleem”, zei hij in het Algemeen Dagblad.

“Armoede in Nederland is betrekkelijk. De onderkant van de samenleving is veel welvarender dan in de jaren vijftig. Je had geen tv, je at dubbele boterhammen en je naaide zelf je kleren”, aldus de minister.